Vidste du?

Vidste du?

At i tilfælde af nedbrud i fastnettelefoni, mobiltelefoni og internetforbindelse, har staten ikke længere en kommunikations-/signaltjeneste som varertager civilbefolkningens livsvigtige nødopkald ?


Det sluttede i starten af 1990, da man stoppede Civilforsvarets signaltjeneste, som varetog disse opgaver for den civile befolkning, ved hjælp af de såkaldte CF-telefoner som var etableret med sikrede linier i alle byer.

Her kunne man i tilfælde af at man havde brug for hjælp, gå hen og få foretaget opkald f.eks til rekvirering af en ambulance, læge, politi, brandvæsen osv.


Denne tjeneste er ophørt.


Hvad sker der hvis din telefonforbindelse går død i dag ?


Der sker det, at du mister muligheden for at kontakte ovenstående instanser og din eneste mulighed er i princippet at køre til sygehuset, brandvæsenet, politiet osv, hvis du får akut brug for hjælp.


Det offentlige etablerer IKKE nødforbindelser i større stil i tilfælde af udfald på telefonnet og internet!

Det offentlige har et beredskabsnet som hedder SINE. Dette radionet er IKKE beregnet for civil trafik, men beregnet til intern kommunikation mellem Politi, brandvæsen, beredskab, Falck, hospitaler, kommuner osv, men IKKE til civilbefolkningens behov for at tilkalde hjælp i tilfælde af sygdom, ulykke, brand osv.


Derfor er der nu som aldrig før, blevet brug for at etablere et civilt nødradioberedskab, som kan varetage disse opgaver for dig.


Det er i sin enkelthed, det som NRDK går ud på.


Lyder det interessant?

Har du fået lyst til at være med? Så er der brug for dig.

Se dig gerne omkring på hjemmesiden og meld dig ind ved et klik på knappen herunder.