Sådan bruges DMR

Sådan bruger du din DMR radio.

Følgende vejledning er verificeret mellem 2 Hytera MD 785 radioer, med samme software og programmering og kun afprøvet på DMR+ netværket.


Hvilken kanal skal man vælge?


Systemet er blevet forenklet en del og de 2 timeslot er opdelt til forskellig trafik.


Timeslot 1 er en LANDSKANAL og dvs. at alle repeatere er indbyrdes forbundet med hinanden når man står i timeslot 1.  Timeslot 1 er betegnet på mange måder afhængig af programmeringen i radioen, så som f.eks 1/238 eller LK etc. (1 angiver slotnummer og 238 angiver talerummet).

Landskanalen består i skrivende stund af alle Danske DMR+ repeatere og MotoTrobo repeatere.

Dvs. at Landkanalen er den kanal man bør vælge at stå på, for at få et opkald fra en vilkårlig anden station.

Alle repeatere indeholder slot 1, altså landskanalen og man vælger derfor navnet på den repeater man er tættest på.  Så er man f.eks i Viborg, så vælger man VIborg DMR og timeslot 1.


Timeslot 2 anvendes til alt anden trafik og på timeslot 2 her kun få repeatere sluttet sammen permanent indbyrdes, således at de kun samlet set dækker et mindre geografisk område i DK, f.eks midtjylland.

Timeslot 2 er typisk angivet som LOK eller LOK 2/9 (2 angiver slotnummer og 9 angiver talerummet).

Denne sammenkobling sker via såkaldte reflektorer som sådan set bare er et "talerum" som er tildelt et bestem nummer.


Eksempel

Viborg, Yding og Århus er bundet sammen på reflektor 4702 og dvs. at hvis man blot taster på Viborg og laver et mundtligt opkald i timeslot 2, så kommer man kun ud på disse 3 repeatere og ikke andre.

Laver man derimod et "Private call" som beskrevet senere, så vil opkaldet automatisk blive routet ud til den repeater som modparten befinder sig på, også selvom repeateren IKKE er forbundet med 4702. Systemmet sørger i dette tilfælde selv for at starte den repeater op som modparten befinder sig på, selvom den høre til en anden reflektor, f.eks 4703.


Timeslot 2 kan også bruges til at linke op til udenlandske DMR repeatere. Dette vil blive omtalt i en senere opdatering af siden her.


Online Dashboard

Der findes flere steder på nettet, hvor man kan overvåge trafikken, altså hvor man kan se hvem der taster på systemmet og hvem der befinder sig på hvilke repeatere og slot mv.  Disse dashboards fungere ikke ens, men er gode værktøjer til at se hvad der foregår og hvem der taler sammen.


Den Danske DMR server som viser sammenbindingen under samtaletrafik.


Dashboard med mange optioner.


Sammenbinding af DMR og Motobro nettet

Sammen bindingen af de 2 systemmer er i første omgang kun interessant i forbindelse med Roaming, men naturligvis også i forbindelse med opkald mellem de 2 netværker.


Sammenbindingen er IKKE logisk, det bør man lige være opmærksom på.

Alle de Moto-kanaler som slutter på LK er landskanaler, men de ligger rent faktisk på slot 2, hvor de på DMR+ ligger på slot 1 (for at være nøjagtig 1/238). 


Så det vil sige at hvis man befinder sig på en Moto repeater og ønsker at kalde på landskanalen, således at man også kommer ud på DMR+ landskanal, så skal man stå på en kanal som slutter på LK, f.eks Risskov LK .


Det samme gør sig gældende når man laver en roamingliste for landskanalerne, så skal man altså lave en roamingliste som indeholder alle DMR + kanaler som slutter på 1/238 samt alle Moto kanaler som slutter på LK.  Så Roamer man hele tiden på landskanaler og vil høre de opkald som kommer til een selv.


Denne form for opsætning ligger i den kodefil til MD 785G som er oploadet til medlemmerne af NRDK og vejkanalen, - på forsiden under medlems login.


Opkald med Private Call

Man kan lave et direkte call til en kendt modtager, med "private call".


Gå ind i Contaktlisten og vælg den person i kontaktlisten du ønsker at kalde op. Når kontaktpersonen vises i displayet, taster du blot og kalder på vedkommende.

DMR systemmet sørger nu selv for at route dit call hen til modtageren uanset hvilken repeater og hvilket slot denne står på.

Så snart modparten taster og svare dit opkald, vil modpartens tilbagesvar også blive besvaret som "private call".

Når samtalen nu er igang, vil kun den eller de repeatere som samtaleparterne befinder sig på, være i luften og resten kan andre bruge frit til anden trafik.


Man kan lave private call imellem de 2 slot.  Dvs. at befinder modtageren sig på et andet slot end den som kalder op, så router systemmet selv opkaldet over på det modsatte slot.

Er man på samme slot, så vil opkaldet blot blive på det samme slot og samtalen køre i dette slot.


For at private call skal fungere, skal man huske at "melde til" på den repeater man lytter på og det gøres helt enkelt ved at trykke kortvarigt på PTT, så systemmet ved at man er koblet op til den pågældende repeater.


Ved at anvende Private call er man altid sikker på at få fat i modparten, uanset hvilket timeslot vedkommende befinder sig på.

Det vides i skrivende stund ikke om det virker imellem DMR+ og MotoTrobo netværket, men det virker på DMR +.


Afsendelse af beskeder

Det er muligt at at sende en SMS besked via DMR radioen til en modpart.

Det foregår ved at gå ind i menuen og finde punktet "message" og enten vælge "new Msg" eller "Quick Tekst", Når teksten er valgt fortsætter man til "Send" og til "Contact List" hvor man vælger den person man ønsker at sende beskeden til.

Når beskeden er sendt får man en bekræftigelse på om beskeden er nået frem til modtageren eller ej.


Beskedfunktion virker kun hvis man står i samme timeslot som modparten, men virker også I NOGEN TILFÆLDE på tværs af timeslot, men vi opdagede ved test, at beskeden ikke når frem til modtageren i alle tilfælde.


Anvendelse af GPS på DMR

Det er muligt at anvende GPS på sin DMR radio (kun afprøvet på MD785 G) og få det ud på aprs.fi.

Denne mulighed ligger i menuen i radioen, således at man kan slå GPS til og fra efter behov.

I den kodefil som er oploadet til medlemmerne (omtalt under emnet "Sammenbinding af DMR og Mototrobo nettet" er der lavet et setup med GPS som virker og man vil køre som -7 (streg 7).

Dette kan man evt. ændre i sin programmering.


5050 = Uden SSID (callsign vises som: OZXXXX)

5055 = Andre netværk, (DSTAR, DMR, Smartphone, Tablet) -5

5056 = speciale aktiviteter, Camping / Fieldday -6

5057 = Håndradio og til fods (PD785, mfl.) -7

5058 = Mobilstation (Campingbil, Motorcykel, knallert, cykel etc.) -8

5059 = Mobilstation (MD785, MD655) -9


Husk at vælge en passende SSID i forhold til den SSID du anvender når du f.eks bruger alm. analog aprs.


Kryptering af samtaler

Det er muligt at indføje en kryptering.  Det gøres i programmeringen, hvor man kan angive en krypetringsnøgle.  Nøglen skal være ens i alle radioer for at de kan tale sammen og den skal være defineret til bestemte kanaler.

I amatørbåndet må der KUN krypteres på simplex frekvenser. Der må ikke krypteres over repeater.


Kryptering imellem forskellige radiotyper kan ikke lade sig gøre,

Vi har udledt eksperimenter mellem Tytera og Hytera og de kan IKKE tale sammen, selvom de er angivet med ens krypteringsnøgle.