DMR Nyttige tips

DMR NYTTIGE TIPS

RSSI Mode på Hytera MD785

For at komme i RSSI mode som viser signalstyrken på det modtagne signal, f.eks fra repeateren så findes der en servicemenu i radioen, som tilgåes med følgende tastekombination, som skal foretages ret hurtigt efter hinanden.


Der bruges  knapper på radioens front.

De 2 hvide taster til højre for display ( med henholdsvis een og 2 hvide streger), samt den grønne knap i højre hjørne med form som et "L".Tastekombinationen er derfor som følger:

Grøn - II - I - Grøn - II - I - II


Nu vises en menu med 4 punkter, hvor menu 4 er RSSI.


Når denne menu aktiveres vil der typisk stå: RSSI: - 231 dB eller lidt lavere, f.eks - 229 dB


Hvis man står på en repeaterfrekvens, så vil tallet efter kort tid ændre sig et kort øjeblik når repeateren sender og man vil således kunne aflæse styrken, f.eks -109 dB. 


På DMR måles signalstyrken i minus dB og det skal man lige vænne sig lidt til, men her en lille forklaring.


Jo lavere minus dB jo højere er signalstyrken !


Normalt vis mener vi at have fundet frem til at ca. -50 dB er højeste signalstyrke.


Dårligste signalstyrke som ikke er brugbart signal er ca. -125 dB


S grader versus dB


S                    dB

1                    - 121

2                    - 115

3                    - 109

4                    - 103

5                    -  97

6                    -  91

7                    -  85

8                    -  79

9                    -  73

9 + 10            -  63

9 + 20            -  53


Det er den viden vi pt. har på området.


Dårlig Modulation og pustelyde

Hytera har en tendens til at slippe for kraftig modulation og pustelyde ud igennem højtaleren.

Det kan man kompencere for med indstillinger i radioen.


Lyd er individuelt, men udgangspunktet er som følger:


  1. Gå ind i menuen: "Settings"
  2. Vælg "Audio Set"
  3. Vælg " Audio Optimization"
  4. Vælg " 3-Band Equalizer"
  5. Vælg " Equalizer Switch"  og sæt den til "ON"


Dernæst går man et skridt tilbage i menuen

  1. Vælger "Low Freq.Gain" og sætter den til 0 dB
  2. Vælger " Mid Freq.Gain" og sætter den til -2 dB
  3. Vælger " High Freq.Gain" og sætter den til -1 dB


Når man nu lytter til en samtale, er den blevet mere blød og afrundet.

Man kan så afhængigt af ens hørelse justere individuelt på de enkelte parametre indtil man har opnået

et tilfredstillende resultat.