DMR Radio

DMR Radio til Nødradio og amatørbrug


INTRODUKTION TIL DMR


DMR står for Digital Mobil Radio og er udviklet specielt til kommerciel brug, dvs til f.eks Politi, beredskab, industri, taxa osv.

  • Men det kan også anvendes til mange andre ting, bla. til Nødradio og Amatørradio.


Fordi DMR netop er digitalt giver det nogle andre og større muligheder i anvendelse end de traditionelle analog radiosystemmer gør.


En af fordelene ved DMR, er bla. at det rækker længere end Analog radio.  Det er dog en sandhed med modificationer for selve den udsendte radiobølge rækker ikke længere ud, uanset om den er analog eller digital.  Forskellen ligger i den måde signalet sendes afsted på og det er det som gør at DMR kan høres klart og tydeligt på længere afstand end analog signaler, da signalet bliver sendt afsted som små pakker med dataindhold og disse datapakker kan komme længere ud end det analog signal, inden de forsvinder og ikke længere kan modtages.


Netop fordi det datapakker som afsendes og modtages, er man nu heller ikke underlagt den støj som man ellers er vant til på et analog signal, da det kun er datapakkerne som indsamles og frasorteres i modtagerradioen, som så omdannes til tale og derfor oplever man at DMR er fulkommen uden sus og støj.

Derimod kan man opleve udfald i samtalerne, hvor dele af transmissionen forsvinder, ligesom på en mobiltelefon. Selve talen kan også lyde lidt skinger og dåselydsagtig, men den er fuld forståelig og let læsbar.

DMR byder på mange andre muligheder pga. det digitale og en af dem er muligheden for tekstbeskeder imellem enhederne, samt individuelle opkald, GPS sporing, kryptering af samtaler, opkobling til en eller flere repeatere som er forbundet med hinanden via internettet, samt roaming som vi kender det fra mobiltelefonen, hvor DMR radioen selv finder den bedste repeater og altså selv skifter til den kanal som den kraftigste repeater befinder sig på.


Da data ikke kræver så meget plads af transmittere, kan man også udnytte en enkelt frekvens bedre end man kan med en analog frekvens.

På DMR kan een frekvens opdeles i 2 og det kaldes timeslot, - altså et timeslot 1 og et timeslot 2. Det gør at man kan køre 2 samtidige samtaler på den samme frekvens.

Hvordan klare man så den opdeling ?

Jo det gør man ved hjælp af noget som hedder "Colourcode".   Colourcoden afgør hvem der skal modtage datapakken og udpakke den og lave den om til tale.

Timeslot og Colorcode er de 2 vigtigste parametre i en transmission på en DMR kanal eller frekvens om man så må sige og det kommer vi nærmere ind på senere.


Hvordan virker det så når der afsendes 2 signaler på samme frekvens på samme tid ?

Jo, - når f.eks 2 radioer sender samtidig, så sender den ene i timeslot 1 og den anden i timeslot 2. Forskellen på de 2 slot er at det ene slot kun kan sende på nogle foruddefinerede tidspunkter og det andet slot sender så forskudt i forhold til det første.  Det svare lidt til når man køre ned på en motorvej af tilkørselsrampen og fletter ind imellem de øvrige biler. Nogen biler skal af motorvejen før andre, men det forhindre ikke at bilerne følges ad på række, selvom de har forskellige bestemmelsesteder og de køre så blot af ved den afkørsel som fører til bestemmelsesstedet.

Så det vil sige at datapakkerne fra slot 1 og slot 2 køre ind på samme "motorvej" og følges ad i en række uden at genere hinanden. 

Det som afgør hvor de skal hen, er colourkoden som faktisk kan sammenlignes med bestemmelsesstedet.

Dvs. at de datapakker som afsendes på slot 1 har en anden colourcode end dem som afsendes på slot 2 og derved kan de følges på "motorvejen" og stige af ved det rigtige bestemmelsessted.


Hvordan kan modtagerradioen så vide at hvad der er hvad ?

Jo, det ved modtagerradioen fordi den f.eks i programmeringen ved at når jeg står på f.eks Kanal 1, så må jeg kun modtage noget som kommer fra slot 1 (altså med den rigtige tidsfaktor) og jeg må kun udpakke datapakker hvor der udenpå står den rigtige colourkode (f.eks colourcode 01) og alle andre skal den bare lade som om ikke eksisterer.

På den måde kan man så køre 2 uafhængige samtaler på den samme frekvens på samme tid, fordi man med det digitale er istand til at sortere i pakkerne som afsendes og modtages.


Kan man sende en tekstbesked midt i en samtale ?

Ja, det kan man godt, fordi en tekstbesked også bliver sendt som en datapakke, men blot med nogle oplysninger om at "dette er en tekstbesked" så den vil hverken radioen på Slot 1 eller 2 udpakke og forsøge at omdanne til tale.  "Tekstpakken" Køre blot ind på motorvejen, hvor alle pakkerne fra Slot 1 og 2 køre for fuld drøn afsted og her holder tekstpakken blot sin plads indtil den skal af igen for at komme til sit bestemmelsessted.


Tekstpakken adskiller sig så blot fra talepakkerne, ved det at den ikke indeholder en colourkode som fortæller hvor den skal hen, men derimod et ID nummer på modtageren, altså adressen på den som den skal hen til.


ID nummer hvorfor er det nødvendigt ?   

ID nummeret er at sammenligne med telefonnummeret i din mobiltelefon og det er et unikt nummer, dvs. at kun DIN radio indeholder netop dette nummer.

ID nummeret bruges til mange ting, bla. til tekstbeskeder, således at "tekstpakken" ved hvor den skal "køre hen".

Så når du vil sende en tekstbesked via din DMR radio, så foregår det efter samme princip som når du sender en tekstbesked.  Du skriver teksten og angiver det IDnummer du ønsker at sende den til og trykker på sendetasten.


Fordi alle DMR radioer skal indeholde et unikt ID nummer for at sende, så giver det også mulighed for at lave direkte opkald til en anden DMR radio bruger og det kaldes "private-call".

Det private kald sendes også afsted ned på motorvejen i en datapakke med information om at det er et privat call og at det er til et bestemt ID nummer.  Når pakken ankommer til modtagerradioen kikker den på pakken og siger:  Hov der står mit "ID nummer" på, så den åbner jeg og giver et kraftigt bib og en meddelse i displayet, så min bruger kan se at en anden bruger ønsker kontakt med mig.


Nu har vi det mest basale og grundliggende på plads, som er vigtig for at forstå resten, for DMR kan rigtig mange ting og det er faktisk kun fantasien som sætter grænsen for hvad vi kan med DMR radio både på Nødradioniveau og på radioamatørniveau. 


Hvis du allerede ved at læse dette, har fået lyst til at lege mere med DMR radio, så har radioamatørerne et meget meget veludbygget DMR net....nej, - det er faktisk ikke helt sandt....Radioamatørerne har faktisk hele 3 forskellige netværker kørende som er meget avancerede (det kommer der en vejledning til) og 2 af disse netværker kan samtale på tværs af hinanden.

Dog skal du være opmærksom på at du KUN får adgang til DMR radionetværket på amatørniveau hvis du er i besiddelse af en amatørradiolicens og et af amatørerne udstedt og godkendt ID nummer.

Du får kun lov til at komme på netværket hvis dit ID nummer er verificeret og lagt i en fælles database hos radioamatørerne og du kan ikke snyde, fordi en central server går med det samme ind og ser på dit ID nummer og sammenholder det med din "tilladelse eller verificering" , - altså om du er godkendt på netværket til at sende eller ej.  Det sker lynhurtigt hvergang du taster din radio med det rigtige ID nummer, så det er ikke noget du mærker noget til i den daglige brug af netværkerne.


På nødradioniveau er vi endnu kun på startniveau, men det er et område som vi vil arbejde med i fremtiden.