Årsager til nedbrud

Årsager til nedbrud i kommunikation


I et moderne samfund som det danske, kan der være mange årsager til nedbrud i kommunikations-

vejene.

De mest almindelige civile kommunikationsformer som fastnet telefoni og mobiltelefoni, er afhæn-

gige af flere elementer for at fungere.


Det er:


 • Strøm
 • Internet
 • Fysiske ledninger
 • Radioforbindelser / Linkforbindelser
 • Sendemaster


Forsvinder een eller flere af disse elementer er der meget stor chance for at det civile kommunikati-

onsnet forsvinder eller bliver indskrænket.


Årsagen til at een eller flere af disse elementer kan forsvinde, kan være mangeartede.


Det kan være på grund af:


 • Storm / Snestorm
 • Oversvømmelse
 • Brand
 • Nedbrud på elværk eller ledningsnet
 • Terrorangreb / sabortage
 • Menneskelige fejl
 • EMP (solstorme som udlader elektrisk spænding og skader elnettet)
 • Internetnedbrud / virusangreb


Tidligere da vi levede med den kolde krig, var beredskabet anderledes og vores kommunikation var

bedre opdateret, bla. med back up strøm på de fysiske centraler og sendemaster.  Disse er efter den kolde krig blevet nedprioriteret og enten er udstyret ikke blevet vedligeholdt eller også er det helt fjernet.  Dvs. at i en krisesituation vil man meget hurtigt opleve at kommunikationen forsvinder for den almindelige civile befolkning.


En anden vigtig faktor er prioritering af civile forbindelser


Fastnet telefoni består af sikrede og IKKE sikrede telefoner.

Antallet af sikrede telefoner (altså telefonliner som man altid kan ringe fra) er ikke nærmere angivet, men ligger nok i størrelsesorden ca. 50.000 liner som fordeler sig på det offentlige, politi, Falck, Beredskab mv.

På dette link: Sikret telefonnet , kan man læse hvordan systemmet fungere og hvornår det anvendes.

I det øjeblik man etablere en begrænset adgang via fastnettelefoni fra ikke sikrede linier, skal man være specielt opmærksom på, at en almindelig borger IKKE kan foretage opkald til 1-1-2 eller andre alarmberedskaber, men er istedet overladt til anden form for kommunikation som det offentlige IKKE har etableret.