Vandforsyning

Vandforsyning


Vand er den VIGTIGSTE faktor for at opretholde dit liv !


Vand er vigtigere end føde.


Derfor har vand højeste prioritet når du forbereder dig på en hændelse som påvirker din vandforsyning.


I følge Dansk Røde Kors kan man overleve 3 dage UDEN vand og det bør man bruge som tommelfingerregel. Dog har det vist sig at folk som f.eks har været fanget under sammenstyrtede huse, har overlevet i 8 til 10 dage uden vand.


Under en hændelse, vil sandsynligheden for at der ikke længere kommer vand ud af din vandhane, være meget stor. Derfor er det af største vigtighed at du sørger for at oplagre vand til minimum 72 timer til dig og din familie. 72 timer er minimum og det vil være godt at have til 10 dage, da et menneske faktisk kan overleve i 30 dage, KUN på vand.

Faktisk var der en Svensker som var strandet i sin bil pga. snestorm, som overlevede i hele 2 måneder alene på vand som han fik fra smeltet sne, men det er undtagelsen.


Et menneske har i gennemsnit brug for 2 til 4 liter vand pr. døgn for at opretholde væskebalancen.

Under en hændelse, kan dette behov meget vel blive højere, fordi der er mange uvante ting som skal gøres rent fysisk og det vil derfor være klogt at regne med 6 liter vand pr. døgn.


Udover vand til indtag, skal du bruge vand til andre formål.


Det kan f.eks være til:


  • Madlavning
  • Opvask
  • Hygiejne som klatvask, tandbørstning, toilet, håndvask osv
  • Sårpleje
  • Dine dyrs vandbehov
  • Rengøring i huset


Det bliver altsammen til adskillige liter vand dagligt.


Under en ekstrem og længerevarende hændelse er hygiejne meget vigtig og den er forskellen på om du og din familie forbliver raske eller bliver syge.


Vand deles op i 2 katagorier og opbevares i disse kategorier.


  1. Drikkevand / vand til madlavning / Hygiejne / Sårpleje
  2. Vand til rengøring / Toilet / dyr osv


Drikkevand kan normalt holde sig i op til 6 mdr, når det IKKE tilsættes klor eller andre stoffer og hvis det opbevares i tætsluttende beholdere som står køligt og mørkt.


De dunke som du opbevarer vand i skal være dunke som er godkendt til at opbevarer vand i. Ikke alle dunke er velegnede til dette formål, da en del plasticdunke afgiver skadelige stoffer til vandet og dermed kan forgifte dit drikkevand.


Vær meget omhyggelig med hygiejnen, når du skal fylde dine vandbeholdere. sørg for at dunkene er desinficeret og at slangen du fylder dem med er desinficeret. Brug hansker.  Sørg for at bruge tætsluttende låg og mærk dunkene med påfyldningsdato og tydelig angivelse af "DRIKKEVAND".

Skift vandet ud i dunkene hver 3 mdr, så er du altid på den sikre side.


Vand til andre formål kan opbevares i andre former for dunke, end de godkendte dunke og mærkes "BRUGSVAND".


Inden du forbereder dit vandlager, er det vigtigt at gennemgå din famiies faktiske forbrug af vand under en hændelse, således at du kan beregne antallet af liter du har behov for at opbevare.


Brønd / Boring.

Har du egen brøndboring / brønd er du i mange tilfælde mere heldigt stillet end de fleste, men også her gælder det om at have hygiejnen i orden.


Henter du vandet op med en spand i et tov, så er det vigtigt at du sørger for god hygiejne omkring spand og tov. Opbevar begge dele i forsejlede plastposer.  Inden anvendelsen skal du sikre at materialet er helt rent. Vask det evt. og vær omhyggelig med at ALLE sæberester er fjernet inden nedsænkning i brønden, da en forurenet spand, kan forurene hele din vandresurce !


Har du derimod en boring, som kræver at du bruger elektrisk pumpe, så sørg for at have en generator som har effekt nok i Watt til at trække pumpen også i startøjeblikket da den i startfasen bruger flere Watt end den gør når den er kommet igang.

Bruger du IKKE boringen dagligt, men f.eks nøjes med at hente vand op med dages mellemrum, er det yderst vigtig, at du INDEN aftapning af vand til drikkevandsformål, lader hanen løbe nogle minutter, for at få stillestående vand med aflejringer fra rør osv ud, således at det kun er frisk vand du tapper.

Du kan med fordel tappe brugsvand af, FØR du tapper drikkevand.


Du må aldrig undervurdere din families behov for vand!  Vand skal prioriteres FØR alt andet.


HUSK DET FØR DET ER FOR SENT !