Forside

Foreningen

Nødradio Danmark

Hvorfor NødRadio ?

Foreningen Nødradio Danmark er et civilt radionetværk, hvis formål primært er at transmittere nødkommunikation for civilbefolkningen i tilfælde af alvorlige kriser, naturkatastrofer, terror mv, hvor civilbefolkningen mister kommunikation til de offentlige myndigheder.

Sekundært kan der blive tale om etablering af kontakt mellem offentlige myndigheder, hvis dette bliver aktuelt.

Der kan også blive brug for kommunikation over landegrænserne og hjælp til andre Nødradio beredskaber i tilstødende lande, hvis behovet opstår.

Hvilke BEHOV menes der?

Vi er vant til at have ubegrænsede muligheder for at kommunikere - ALTID!


Men disse muligheder er alle tekniske løsninger der har svagheder .


  • Mobil telefoni er baseret på master og udstyr der kræver konstant strøm. Masterne er desuden ubeskyttede overfor hærværk/terror.
  • Offentlige radioforbindelser som SINE er ret solid teknik, men KUN til brug for myndighederne.
  • Internet forbindelse har vi alle, men igen er strøm og intakte kabler afgørende.
  • Nedbrud i strømforsyningen generelt/lokalt i selv korte perioder vil gøre forbindelse til omverden særdeles tvivlsom.


Nødradio - hvad og hvem ?

Nødradio beredskaber er kendt i mange af vores nabolande, men i Danmark er det ganske nyt og der har indtil for ganske nyligt ikke været brug for et sådant beredskab. (se afsnittet: "Ved du" nedenfor)


Ændringer i samfundsstrukturen og de voldsomme klimaforandringer, som har ramt Danmark de senere år, har dog ændret denne situation og og gjordt det nødvendigt at skele til vore nabolande og få et sådant nødradioberedskab op at stå i tide, hvis behovet opstår.


Som i vore nabolande, drives også det Danske Nødradio beredskab af frivillige radioamatører, med forskellige baggrunde fra Forsvaret, Beredskabet og andre steder i samfundet.  


Vi vil bede dig huske på, vi er frivillige med en særlig interesse.  

Vi gør det ikke for at genere nogen - tværtimod er det, at hjælpe andre, den største interesse vi er fælles om. 


Velkommen hos os, som dén du ér og med det du kan - bare du vil.