I tilfælde af katastrofe

Foreningen Nødradio Danmark

 

 

 

 

 

 

Vejkanalen - en del af Nødradio Danmark. Tryk HER for at komme til den offentlige FB side.

KLUB CALL: OZ1NRD

I tilfælde af at en katastrofesituation opstår.

 

Forudsigelig hændelse eller katastrofe.

 

Ved en forudsigelig hændelse, varsles NRDK´s medlemmer via SMS, mobilopkald, fastnetopkald eller e-mail af den ansvarshavende netkontrol for NRDK..

Så snart man som NRK medlem er klar, melder man klar på de foruddefinerede frekvenser i NRDK´s frekvensliste. Er dette ikke muligt laves tilmeldingen via Fldigi på de angivne frekvenser.

 

Uforusigelig hændelse og pludselig opstået katastrofe.

 

Sker en katastrofe pludselig og uden varsel, skal opkald (tilmelding) gøres direkte via de foruddefinerede frekvenser i NRDK´s frekvensliste. Da man ikke i en sådan situation ikke kan være sikker på at der er en netkontrol til stede, agere første mand på frekvenserne Netkontrol, så længe og indtil den overordnede Netkontrol melder til.

Tilmelding sker ved opgivelse af Callsign, position og statusrapport.

For at kunne spare mest muligt på sine radioer og spare på strømmen, køre vi konsekvent med opkald hver hele time, på hele klokkeslet. Dvs. kl. 12.00 og fremdeles 13.00 - 14.00 - 15.00 og så fremdeles indtil andet forordning angives af Netkontrollen.

I en krisesituation, katastrofesituation eller anden hændelsesforløb, hvor NRDK er aktiv SKAL alle klokkeslet angives i ZULU tid for ikke at skabe forvirring og forviklinger i forhold til f.eks samarbejder med andre instancer end NRDK eller samarbejde med andre nødberedskaber i nabolandene.

Dato angives: dag/måned/år og koordinater angives i UTM. Angives de IKKE i UTM, SKAL der angives i hvilket system koordinater opgives i.

 

På følgende frekvenser anvendes "tavshedsperiode" på 3 minutter hver halve time for at sikre at nødopkald fra svage stationer bliver hørt. * 3.663 mhz LSB og 145.450 mhz FM.

Tavshedsperioden går hver halve time fra kl. xx.00 til xx.03 og fra xx.30 til xx.33. Hengår hele tavshedsperioden med nødopkald kan Netkontrollen udstede yderligere 3 minutters tavshedsperiode inden yderligere kommunikation fortsætter.

 

* Bemærker et NRDK medlem et nødopkald som tydeligvis ikke besvares af Netkontrollen (fordi denne ikke kan høre opkaldet), kan medlemmet "breake" med ordene "relæ nødopkald". Netkontrollen vil så svare og bede medlemmet modtage nødopkaldet.

Først når HELE nødopkaldet er modtaget af medlemmet, videretransmitteres det til Netkontrollen.

 

VIGTIGT! Under "relæ modtagelse" af medlemmet har medlemmet den overordnede samtaleret og netkontrollen skal forholde sig tavs, indtil medlemmet atter kalder netkontrollen op for at transmittere det modtagne nødopkald.