Kommunikation

Foreningen Nødradio Danmark

 

 

 

 

 

 

Vejkanalen - en del af Nødradio Danmark. Tryk HER for at komme til den offentlige FB side.

KLUB CALL: OZ1NRD

Kommunikation

 

Kommunikation kan hurtig blive meget vigtig,- og ved en nedbrudssituaiton eller et kolaps i infrastrukturen, vil mobiltelefoni ikke have ret lang levetid, da den dels er afhængig af en bagved liggende infrastruktur, som sørger for at samtaletrafikken styres, ligesom mobiltrafikken er afhængig af nogle sendemaster, med sendeudstyr som forbruger strøm for at virke. I praksis er disse systemmer ganske vidst monteret med backup strøm , men man skal ikke regne med ret meget mere end 10 til 15 minutters funktionstid efter et nedbrud, det viser tyske undersøgelser.

Endvidere sker der det, at man i en katastrofesituation, normalt vil nedprioritere civil mobiltelefoni og lukke for den del, for at prioriterer beredskabsmæssig trafik på mobilnettet.

 

På fastnettelefoni, er det en smule bedre, men ikke meget bedre, da der også her er behov for en battteribackup, men den er dog bedre end på mobilnettet, da det meste stadig ligger i kobberledninger ud til forbrugerne. Dog nedprioriteres den civile samtaletrafik også og der vil man typisk starte med at lukke for udgående opkald hos den enkelte forbruger og sker der større belastning af systemmet, kan man nedlukke det helt, således at det kun omfatter ca. 46.000 sikrede telefonlinier, som er forbeholdt beredskab, politi, brandvæsen, kommuner osv osv.

 

Derfor er det vigtigt at man gør sig klart, hvordan man i sådan en situation vil kommunikere og hvor ens kommunikationsbehov ligger.

 

Har man f.eks familie som bor langt væk, så kan det være overvejelsen værd at erhverve sig en radioamatørlicens, således at man kan kommunikere via radio på lange afstande. Se dette punkt.