Forside

Foreningen Nødradio Danmark   

                                        Nødradio Danmark.  Tryk HER for at komme til den offentlige FB side.

 Støt os og få rabat.

Medlemmer af NRDK eller

Vejkanalen får rabat hos:


      www.kinaradio.dk


KLUB CALL:  OZ1NRD

Sidste opdate: 02.03.2019   kl. 19.22NYHED.


VI MANGLER AKTIVE ILDSJÆLE TIL OPBYGNING AF BEREDSKAB.


GRATIS MEDLEMSKAB.


Se under menupunktet "Deltag".

Foreningen Nødradio Danmark er et civilt radionetværk, hvis formål primært er at transmitterer nødkommunikation for civilbefolkningen i tilfælde af alvorlige kriser, naturkatastrofer, terror mv, hvor civilbefolkningen mister kommunikation til de offentlige myndigheder.

Sekundært kan der blive tale om etablering af kontakt mellem offentlige myndigheder, hvis dette bliver aktuelt.

Der kan også blive brug for kommunikation over landegrænserne og hjælp til andre Nødradio beredskaber i tilstødende lande, hvis behovet opstår.


Det kan f.eks være ved tab af:


*  Fastnet telefoni

*  Mobil telefoni

* Offentlige radioforbindelser

*  Internet forbindelse

*  Nedbrud i strømforsyning


Nødradio beredskaber er kendt i mange af vores nabolande, men i Danmark er det ganske nyt og der har indtil for ganske nyeligt ikke været brug for et sådan beredskab.


Ændringer i samfundsstrukturen og de voldsomme klimaforandringer, som har ramt Danmark de senere år, har dog ændret denne situation og og gjordt det nødvendigt at skele til vore nabolande og få et sådant nødradioberedskab op at stå i tide, hvis behovet opstår.


Som i vore nabolande, drives også det Danske Nødradio beredskab af frivillige radioamatører.


NRDK er endnu ikke eksperter, men vi øver os.

Ved du ?


At i tilfælde af nedbrud i fastnettelefoni, mobiltelefoni og internetforbindelse, har staten ikke længere en kommunikations / signaltjeneste som varertager civilbefolkningens livsvigtige nødopkald ?


Det sluttede i starten af 1990, da man stoppede Civilforsvarets signaltjeneste som eller varertog disse opgaver for den civile befolkning, ved hjælp af de såkaldte CF-telefoner som var etableret med sikrede linier i alle byer. Her kunne man i tilfælde af at man havde brug for hjælp, gå hen og få foretaget opkald f.eks til rekvirering af en ambulance, læge, polit, brandvæsen osv.

Denne tjeneste er ophørt.


Hvad sker der hvis din telefonlinie går død i dag ?


Der sker det, at du mister muligheden for at kontakte ovenstående instancer og din eneste mulighed er i princippet at køre helt ind til sygehuset, brandvæsenet, politiet osv, hvis du får akut brug for hjælp.


Det offentlige etablere IKKE nødforbindelser i større stil i tilfælde af udfald på telefonnet og internet!

Det offentlige har et beredskabsnet som hedder SINE. Dette radionet er IKKE beregnet for civil trafik, men beregnet til intern kommunikation, mellem Politi, brandvæsen, beredskab, Falck, hospitaler, kommuner osv, men IKKE til civilbefolkningens behov for at tilkalde hjælp i tilfælde af sygdom, ulykke, brand osv.


Derfor er der nu som aldrig før, blevet brug for at etablere et civilt nødradioberedskab, som kan varetage disse opgaver for dig.


Det er i sin enkelthed det som NRDK går ud på.


Har du fået lyst til at være med, så er der brug for dig. Se dig om på hjemmesiden og hvis du fatter interesse, så meld dig ind.